Avgifter

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 800 kr/lag fram till 1 april, därefter 1 000 kr.

O.b.s. Vi har begränsat antalet lag i samma klass/förening till  3 st lag.  De lag över 3 st/klass i samma förening som anmäler sig, kommer sättas upp på väntelistan i samråd med Cupledningen. De kan komma plockas in i cupen i mån av plats, och för att jämna ut antal lag i resp. grupp

Anmälan är bindande och  senast en vecka efter att bekräftelsemail  mottagits vill vi ha er anmälningsavgift.

Vid utebliven anmälningsavgift tar vi oss rätten att stryka det laget till förmån för annat lag som ev. står i väntekö. Anmälningsavgiften betalas in på Hertzöga BK bankgirokonto enligt nedan. Märk betalningen med lagnamn och klass.  

Exempel:  Hertzöga BK, F09

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är obligatorisk och kostar 100 kr/spelare.

Deltagaravgiften  inkluderar en överraskning samt 1 st medalj till varje betalande deltagare/spelare

Matpaket (valbart)

I samband med lunch resp. dag, kommer lagad lunch i skolmatsal erbjudas.

Kostnad 50kr/dag och person =100 kr för båda dagarna/ person (gäller spelare och ledare)

Matpaket beställs i samband med anmälan, men kan kompletteringsanmälas fram till 1 juni.  Detta för att Vi ska kunna planera inköp etc. Matpaket tillsammans med antal deltagare kan kompletteras på samma webbformulär som laganmälan». Enstaka matpaket kan kompletteras genom att betala på plats kontant eller med Swish.

Betalning

Betalning sker till Hertzöga BK Bankgiro  BG: 5732-1242

Anmälningsavgift betalas fortlöpande efter bekräftelse på anmälan (se ovan)

Deltagaravgift & matpaket betalas så fort antal spelare är fastställt, senast 2019-06-01

Märk betalning med: Lagnamn, klass

Exempel:  Hertzöga BK , P09