Kontakt

För kompletterande upplysningar och personlig kontakt:

Anders Lennhagen
Mobil: 070-247 51 44
E-post: lennhagen@amab.nu

Ulrika Sewik
Mobil: 070-354 72 19
E-post: ulrika.sewik@hotmail.com

Hertzöga BK:s kansli: 054-53 12 90.