Kontakt

För kompletterande upplysningar och personlig kontakt:

Linda Thorildsson
Mobil: 070-318 46 20
E-post: linda@thorildsson.nu

Tobias Hansson
Mobil: 070-288 68 05
E-post: Tobias.Hansson@lecab.se

Hertzöga BK:s kansli: 054-53 12 90.